Χριστὸς Παντοκράτωρ, mosaic, Daphni, Greece
IWASTHERE5

by

Priscilla Turner

Χριστὸς Παντοκράτωρ, mosaic, Daphni, Greece
View Larger
Χριστὸς Παντοκράτωρ, mosaic, Daphni, Greece
Χριστὸς Παντοκράτωρ, Christ in Majesty, byzantine mosaic, Daphni, Greece. For this I laid the camera on its back.
As Shown: $61.96
Size:
Paper: UltraSmooth Fine Art
Learn About Our Papers
or
Frame: Frosted Gold Basic
Size: 28.8" x 22.8"
Paper: UltraSmooth Fine Art
As Shown Framed Price
$377.07
or